Ông Phạm Ngọc Hưng

Ông Phạm Ngọc HưngDirector

ngochung

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Trưởng VP Luật sư Phạm Hưng

To be updated

To be updated

ENTRANCE FEE: 3.800.000VND/DELEGATE

Register before 20/11/2017